Badania lekarskie

Do udziału w zajęciach wymagane jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

Co roku (w końcówce sierpnia) do siedziby Klubu przyjeżdża lekarz medycyny sportowej i wykonuje badania naszych zawodników i wystawia niezbędne zaświadczenia. O zapisach na badania informują trenerzy.

Kontakt do lekarzy sportowych:
lek.med. Krzysztof Szymański
tel.: +48 601 555 644, +48 12 644 00 22

dr n. med. Karol Malec
tel.: +48 608 041 507