Trenerzy

Mateusz Tabor – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – magister wychowania fizycznego (od 2016). Ukończył także studia podyplomowe na Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu – kierunek: Menadżer akademii piłkarskiej (2017), a także obszerne kursy: Dyrektor sportowy w piłce nożnej (2021) i Dyrektor akademii piłkarskiej (2021). Trener piłki nożnej z licencją UEFA A (od 2018). Nauczyciel w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Uczestnik kilkudziesięciu kursokonferencji dla trenerów (2012-2022), w tym i m.in. Konferencji Akademii Grassroots organizowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej. Posiada uprawnienie wychowawcy wypoczynku i kierownika obozów (od 2015) oraz ukończył kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Z Klubem Sportowym Grębałowianka jest związany od 2011 roku, najpierw jako zawodnik, a następnie jako trener grup młodzieżowych.
Jest głównym pomysłodawcą powstania AKADEMII PIŁKARSKIEJ GRĘBAŁOWIANKA, pełni funkcję koordynatora – organizuje i odpowiada za przebieg procesu treningowego oraz prowadzi zajęcia szkoleniowe w Akademii.  Jest również Członkiem Zarządu Klubu Sportowego Grębałowianka (od 2015).

Jakub Zawartka – absolwent Liceum Szkoły Sportowej Piłki Nożnej w Krakowie, trener z licencją UEFA C (w trakcie kursu UEFA B). Absolwent Wszechnicy Świętokrzyskiej (kierunek: wychowanie fizyczne). Uczestnik kilkunastu konferencji szkoleniowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Małopolski Związek Piłki Nożnej. Jako zawodnik występował przez 10 lat w Garbarni Kraków, następnie w Wiślanach Jaśkowice, Skawince Skawina i Grębałowiance. W naszej Akademii pracuje od grudnia 2014 roku.

Jan Mazur – w Grębałowiance Człowiek-Instytucja. Przez wiele lat społecznie pełni funkcję Kierownika drużyn młodzieżowych Klubu. Pełnił również funkcję członka Zarządu KS Grębałowianka. Posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego.
Jest jednym ze współautorów powstania Akademii, pełni w niej funkcję Kierownika drużyn.