Badania lekarskie

Do udziału w zajęciach wymagane jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.

Co pół roku (w marcu i wrześniu) do siedziby Klubu przyjeżdża lekarz medycyny sportowej i wykonuje badania naszych zawodników i wystawia niezbędne zaświadczenia. O zapisach na badania informują trenerzy.

Kontakt do lekarza sportowego:
dr n. med. Karol Malec
tel.: +48 608 041 507